Retrato de Murilo Mendes, 1930, por Alberto da Veiga Guignard.